Skip to main content

ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଭିତର ବ୍ୟାନର

Commerce & Transport Web Directory

Sr. No. Name Designation Email id FAX Mobile Number PBX Phone Number
1 ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ଭୂୟାଁ, ଓଏଏସ୍ (ଏସଏଜି) ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ - - - -
2 ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଓଏସ୍ଏସ୍ ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ - - - -
3 ଶ୍ରୀ ଅଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଓଏସ୍ଏସ୍ ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ - - ୩୯୪୮ -
4 ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଓଏସ୍ଏସ୍ Under Secretary - - - -
5 ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ Under Secretary - - - -
6 ଶ୍ରୀ ମୋଚିରାମ ପାତ୍ର, ଓଏସ୍ଏସ୍ Under Secretary - - - -
7 ଶ୍ରୀ ଗୋପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଓଏସ୍ଏସ୍ Under Secretary - - - -
8 ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ, ଓଏସ୍ଏସ୍ ଡେସ୍କ ଅଫିସର, ବନ୍ଦର ବିଭାଗ - - ୩୯୯୧ -
9 ଶ୍ରୀମତୀ ସୌମିତ୍ରି ନାୟକ, ଓଏସ୍ଏସ୍ ଡେସ୍କ ଅଫିସର, ସାଧାରଣ ବିଭାଗ - - ୩୧୦୦ -
10 ଶ୍ରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା, ଓଏସ୍ଏସ୍ ଡେସ୍କ ଅଫିସର, ଓଇ ବିଭାଗ - - - -
11 ଶ୍ରୀ ଅଜୟ କୁଣ୍ଡୁ , ଓଏସଏସ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ, ବନ୍ଦର ବିଭାଗ - - ୩୯୮୦ -
12 ଶ୍ରୀମତୀ ଗାୟତ୍ରୀ ପଣ୍ଡା, ଓଏସଏସ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ, ପ୍ରେସ୍ ବିଭାଗ - - - -
13 ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣରେଣୁ ରାଜ, ଓଏସ୍ଏସ୍ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ, ବଜେଟ୍ ବିଭାଗ - - - -
14 ଶ୍ରୀ ରାଜେଶ ତମାଙ୍ଗ, ଓଏସ୍ଏସ୍ ଏଏସଓ, ବଜେଟ୍ ବିଭାଗ - - ୩୧୦୦ -
15 ଶ୍ରୀ ଦେବବ୍ରତ ମହାନ୍ତି, ଓଏସ୍ଏସ୍ ASO, Port Section - - 3100 -
16 ଶ୍ରୀମତୀ ଶୁଚିସ୍ମିତା, ଓଏସ୍ଏସ୍ ASO, OE Section - - 2213 -
17 ଶ୍ରୀ ମନୋଜ କୁମାର ମହନ୍ତ, ଓଏସ୍ଏସ୍ ASO, Port Section - - - -
18 ଶ୍ରୀ ଅଜିତ କୁମାର ମୁର୍ମୁ, ଓଏସ୍ଏସ୍ ASO, Press Establishment Section - - 2217 -
19 ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ବରିହା, ଓଏସ୍ଏସ୍ ASO, Port Section - - 2218 -
20 ବି ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଓଏସଏସ ASO, Accounts Section - - 2212 -