Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

ବିଜ୍ଞପ୍ତି / ସଂକଳ୍ପ / ସର୍କୁଲାର

ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଭିତର ବ୍ୟାନର

ବିଜ୍ଞପ୍ତି / ସଂକଳ୍ପ / ସର୍କୁଲାର

Sr. No. Date Notification View/Download
1 12/04/2019 ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଫର୍ମାଟ୍ Download(314.59 KB)ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଫର୍ମାଟ୍
2 12/04/2019 ଇଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ନାମ ଏବଂ ସଂଜ୍ଞାନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଫର୍ମାଟ୍ Download(368.91 KB)ଇଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ନାମ ଏବଂ ସଂଜ୍ଞାନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଫର୍ମାଟ୍
3 10/22/2019 ଓଡିଶା ଗେଜେଟରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ Download(1.03 MB)ଓଡିଶା ଗେଜେଟରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ
4 10/22/2019 ନାମ ଏବଂ ସଂଜ୍ଞାନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ମେମୋ Download(661.01 KB)ନାମ ଏବଂ ସଂଜ୍ଞାନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ମେମୋ
5 10/22/2019 ସହଭାଗୀତା ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ Download(266.58 KB)ସହଭାଗୀତା ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍
6 10/22/2019 ନାମ ଏବଂ ସଂଜ୍ଞାନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦଲିଲଗୁଡ଼ିକ Download(453.14 KB)ନାମ ଏବଂ ସଂଜ୍ଞାନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦଲିଲଗୁଡ଼ିକ
7 08/05/2019 ଓଡ଼ିଶା ଡଙ୍ଗା (ସଂଶୋଧନ) ନିୟମ, ୨୦୧୯ Download(227.7 KB)ଓଡ଼ିଶା ଡଙ୍ଗା (ସଂଶୋଧନ) ନିୟମ, ୨୦୧୯
8 02/28/2019 ୨ ଟି ଯାନ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର Download(2.54 MB)୨ ଟି ଯାନ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର
9 02/25/2019 ହେଲପର ଏବଂ କ୍ଲିନର୍ ପଦ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ Download(1.1 MB)ହେଲପର ଏବଂ କ୍ଲିନର୍ ପଦ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ
10 08/03/2018 ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମେକାନିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କର ଚୁକ୍ତିନାମା ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି
11 12/09/2017 ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନଂ -୨୧୦୯ Download(212.85 KB)ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନଂ -୨୧୦୯
12 12/04/2017 ଧାମରା ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ଫିନ୍ ଅଡିଟ୍ ର ଆର୍ଥିକ ବିଡ୍ ଖୋଲିବା Download(98.61 KB)ଧାମରା ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ଫିନ୍ ଅଡିଟ୍ ର ଆର୍ଥିକ ବିଡ୍ ଖୋଲିବା
13 11/01/2017 ବନ୍ଦର ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳ ପରିବହନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ପିଏମୟୁଆଇ ପାଇଁ ଆରଏଫପି Download(350.69 KB)ବନ୍ଦର ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳ ପରିବହନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ପିଏମୟୁଆଇ ପାଇଁ ଆରଏଫପି
14 08/31/2017 ମହାନଦୀ ନଦୀରେ ଥିବା ନଦୀଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦରକୁ ତୃତୀୟ ଯୋଗପତ୍ର Download(88.27 KB)ମହାନଦୀ ନଦୀରେ ଥିବା ନଦୀଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦରକୁ ତୃତୀୟ ଯୋଗପତ୍ର
15 08/19/2017 ପିଏମଆଇୟୁ ପାଇଁ ଆରଏଫପି Download(57.43 KB)ପିଏମଆଇୟୁ ପାଇଁ ଆରଏଫପି
16 07/26/2017 ଧାମରା ବନ୍ଦରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଡିଟ୍ Download(557.78 KB)ଧାମରା ବନ୍ଦରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଡିଟ୍
17 07/26/2017 ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଡିଟ୍ Download(597.95 KB)ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଡିଟ୍
18 07/24/2017 ଜଟାଧାର ମୁହାଣ ବନ୍ଦରର ବନ୍ଦର ସୀମା Download(255.03 KB)ଜଟାଧାର ମୁହାଣ ବନ୍ଦରର ବନ୍ଦର ସୀମା
19 07/24/2017 ମହାନଦୀ ନଦୀରେ ଥିବା ନଡ଼ିଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦରର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଗପତ୍ର Download(458.39 KB)ମହାନଦୀ ନଦୀରେ ଥିବା ନଡ଼ିଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦରର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଗପତ୍ର
20 06/30/2017 ଭାଗ-୨ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ Download(64.57 KB)ଭାଗ-୨ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ