Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

ଡିଜିସିଏ

ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଭିତର ବ୍ୟାନର

ଡିଜିସିଏ

ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଡିଜିସିଏ) ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ | ଏହା ଭାରତରୁ / ଭିତରୁ ବିମାନ ପରିବହନ ସେବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ନାଗରିକ ବାୟୁ ନିୟମାବଳୀ, ବାୟୁ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ବିମାନ ମାନାଙ୍କ ପାଇଁ ଦାୟୀ | ୱେବସାଇଟ୍ ର  ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଏହି (http://www.dgca.nic.in/) ଲିଙ୍କରେ ଅଛି |